Projektipõhine teenus

Võta ühendust
irene.metsis@gmail.com
+372 51 51 619
Soovid kedagi…,
… kes viiks ellu organisatsioonikultuuri arendamise ja sisekommunikatsiooni- või personaliprojektid.

Läbi pika kogemuse personalijuhina olen ellu viinud suurel hulgal organisatsioonikultuuri arendamise-, sisekommunikatsiooni- ja personaljuhtimisega seotud projekte.

Elluviidud projektide tulemusena on:
  • paranenud ettevõtte sisekultuur;
  • kasvanud klientide soovitusindeks;
  • kasvanud töötajate pühendumus ja rahulolu;
  • vähenenud värbamiskulud;
  • vähenenud voolavus;
  • hoitud kokku kulusid;
  • paranenud ettevõtte äritulemused.

Tavalised inimesed usuvad vaid seda, mis on võimalik. Erakordsed inimesed visualiseerivad seda, mis on võimatu. Visualiseerides võimatut, hakkavad nad nägema seda võimalikuna.

Cherie Carter-Scott


%d bloggers like this: