Kliendi tagasiside…


Katrin Koit
Eesti Meremuuseum personalijuht

Kutsusime Irene endale appi organisatsiooni jaoks väga olulisel teemal – väärtuste uuendamine ja sõnastamine. Lisaks tohutule kogemuste ja teadmiste pagasile tooks eraldi välja Irene oskuse meeskonna liikmeid kaasata. Irene lõi seminaridel kiirelt avatud ja usaldusliku õhkkonna – kõik said oma mõtteid jagada ning ükski neist ei olnud sobimatu, vaid pigem koht, kust arutelusid arendada. Peale seminare oli meeskonnas tunda täiesti uut hingamist. Minu jaoks oli Irenest suur abi ettevalmistavas faasis. Tema suunavate küsimuste toel sain oma mõtted ja fookuse selgemaks. Irene tunneb väga hästi meeskonnas toimuvaid protsesse, millest tulenevalt saime läbi arutada erinevad tegevusplaanid, et seminarid täidaksid oma eesmärki. Usun, et meie koostöö jätkub ka edaspidi nii juhtide kui meeskondade arendamisel.”

Wolf Group

Anu Ind
Krimelte OÜ | Wolf Group personalijuht

“Irene tegi meie Tallinna meeskonnale mitmeid koostöökoolitusi, ajastule omaselt nii veebis kui kontaktõppena. Meie inimesed nautisid neid väga. Irene oskab väga hästi oma kogemused ja teadmised vormida lihtsasse ja praktilisse vormi nii, et päev on tempokas, ülesehitus ladus ja kõik saavad ise läbi proovida, millest juttu oli. Lisaks hindan kõrgelt Irene loovust ja paindlikkust koolituste ettevalmistamisel. Meenutan soojalt meie vahetuid, kohati emotsionaalseid, aga viljakaid arutelusid, mille tulemusena sündisid sisukad ja lahedad koolituspäevad. Kui Irene teeks koolitusi ka inglise ja vene keeles, oleks Wolf Groupi teiste ettevõtete inimeste koolitamisel üks mure vähem.

Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Ene Koitla
Pärnu Linnavalitsuse
haridusosakonna juhataja

“Irene läbi viidud meeskonnakoolitused on läbimõeldud, positiivse õhkkonnaga ja eesmärgistatud. Eriti vahvad on Irene näited, mis on elust enesest ja näitavad tema professionaalsust. Irene on väga heaks toeks juhile meeskonna mikrokliima mõistmiseks ja parandamiseks.”

Andero Laur
Liven AS tegevjuht

“Irene puhul ei ole õige kasutada sõna koolitaja. Irene on oma valdkonna Eesti parim, kes on valmis jagama oma praktilisi kogemusi ja teadmisi. Koolitustel on garanteeritud osalejate kaasa mõtlemine ja hilisemad positiivsed muudatused organisatsioonis.”

Laura Seeman
Reiting PR koolitusjuht

Millal Teil  uuesti Irene koolitab? Kõige huvitavam, kasulikum ja kaasahaaravam koolitus üldse…!” “Kutsuge veel teda meile, nii äge oli!” Sarnaseid lauseid kuulen ikka ja jälle oma klientidelt, kes mõnelt Irene koolituselt säravate silmadega vaimustust jagama tulevad. Ta on oma ala tipp nii teadmiste kui kogemuste poolest. Irene lihtsalt ei koolita – ta mõjub, inspireerib ja motiveerib. Ta lihtsalt ei konsulteeri professionaalselt – lisaks väärt nõule koged soojust, empaatiat ja mõistmist. Selliseid koolitajaid – konsultante ei ole Eestis liiga palju. Ja seda emotsiooni, mida saad lisaks teadmistele, ongi raske sõnadesse panna.
Soovitan ise kogeda!

Anto Liivat
Bakalaureuseõppe juht, lektor; EBS Executive Education Liidri arenguprogrammi juhtivõppejõud

“Pean Irenest väga lugu ja julgen temalt alati nõu küsida, sest tänu nooruslikule uudishimule näeb ta oma valdkonnast kaugemale ning pikale töökogemusele tuginedes tabab oskuslikult juhtimise väljakutsete konteksti. Kuigi koolitajana avaldab Irene mõju justkui pingutuseta, on selle taga alati põhjalik ettevalmistus ja pühendumus.”

Triin Pajur
Sisekaitseakadeemia, täiendusõppe projektijuht

“Oleme Irene Metsisega koostööd teinud esmatasandi juhtide arenguprogrammi raames. Irene on suurepärase kogemuste pagasiga koolitaja, kes toob alati praktilisi ja elulisi näiteid ning kutsub osalejad kaasa mõtlema ja arutlema. Vähem tähtis ei ole ka koolitaja tähelepanelik meel ja paindlikkus tuua koolituse jooksul fookusesse just need teemad, mis sihtgruppi enim kõnetavad.”

Elina Meidla
Häirekeskuse personaliosakonna juhataja

Irenega koostöö on olnud väga positiivne ja tulemuslik. Irene aitas meil HR strateegia osas fookuse paika seada ja põhieesmärgid sõnastada, näha suurt pilti ja unistada suurelt. Tänu oma eelnevale kogemusele oskas juhtida meie tähelepanu erinevatele teemadele ja kitsaskohtadele, millega võime kokku põrkuda. Hindame Irenet kui usaldusväärset ja professionaalset koostööpartnerit.”

%d bloggers like this: