Kasulik lugemine!

Loetud raamatuid on väga palju, kuid on mõned, mis on eriti kõnetanud, olnud abiks töö tegemisel, juhtimisel või koolitamisel natuke rohkem kui teised. Olen kogunud siia kokku mõned raamatud, mis inspireerivad ja suunavad. Loodan, et leiad midagi, mis ka Sind kõnetab.

“Trust and Inspire” How Truly Great Leaders Unleash Greatness in Others.

Stephen M.R Covey 2022.

Üks paremaid raamatuid usalduse ja inspireerimise teemal. Covey kirjeldab hästi aegunud juhitmiskultuuri, mis on kantud “Command and Control” mõtteviisist ning miks see enam ei toimi. Ta selgitab, miks on oluline muuta juhtimise põhimõtet “Trust and Inspire” suunas. Organisatsioonikultuuris, kus on kõrge usalduse tase, võtavad inimesed tervelt 32 korda rohkem vastutust ja riske. Lisaks on inimesed kõrge usaldusega inspireerivad organisatsioonis 9 korda innovaatilisemad ja neil on 6 korda suurem tõenäosus saavutada ambitsioonikaid eesmärke.

Atomic Habits. An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones.
Aatomiharjumused. Lihtne ja tõestatud viis heade harjumuste tekitamiseks ja halbade murdmiseks. Tillukesed muudatused, võimsad tulemused.

James Clear. 2018.

Üksikute kogemuste mõju kipub hajuma aga harjumuste mõju kinnistub ajapikku. Otsustage milline inimene te tahate olla. Tõestage seda endale pisikeste võitudega.” Raamat, mis paneb harjumuste muutmisele vaatama teise pilguga. Suunab analüüsima enda seniseid harjumusi ja tooma uute harjumuste juurutamisele uusi lähenemisi. Väga hea raamat ja soovitan kindlasti lugeda nendel, kes soovivad liikuda parema elu suunal.

Juhi mõtteviis. Kuidas iseennast, oma inimesi ja organisatsiooni erakordsete tulemusteni juhtida.

Rasmus Hougaard; Jaqueline Carter. 2020.

Üks hea raamat, mis aitab oma lugemise teekonnal mõtiskleda selle üle, kuidas me juhtidena oma inimestele meeskonnas ja organisatsioonis mõjume. Palju näited ja faktilisi tõendusi uuringute näol, mis täiendatud ja reaalsete praktiliste harjutustega (mida ei ole liiga palju). Üks fakt mis paneb mõtlema: “Rohkem kui 52000 juhi seas läbi viidud uuring näitas, et 86% juhtidest pidasid end sütitavateks ja eeskujuks olevateks juhiks. Samas töötajate pühendumuse uuring näitab, et 82% töötajatest ei pea oma juhti üldse inspireerivaks” Raamat räägib iseenda ja ka oma inimeste mõistmisest, isetust- ja kaastundlikust juhtimisest, mis aitavad tulemuslikkust märkimisväärselt kasvatada.

Üheksa valet töö kohta.

Marcus Buckingham. Ashley Goodall. 2018.

Raamat, mis paneb nii personalijuhte kui juhte mõtisklema seni kehtinud arusaamade üle. Autorid analüüsivad üheksat valdkonda juhtimisest ning toovad omapoolsed uuringutega kinnitatud seisukohad nende muutmiseks. Peamine fookus on töötajate kaasatuse suurendamisel. Kahtluse alla seatakse nii tänapäevased juhtide hindamismetoodikad, tagasiside andmine ja juhtimisoskus. Soovitan kindlasti lugeda, sest paneb sügavalt mõtlema. Refereeringut raamatust saad lugeda minu blogist: “Üheksa valet töö kohta”.

Seisa paigal. Elu ilma eneseabita.

Svend Brinkmann 2014.

Väga huvitava lähenemisega raamat. Esialgu lugedes paneb mitmeid kordi kulme kergitama, kuid mida rohkem edasi, seda enam mõistad, et paljuski on autoril õigus. Autor keskendub oma raamatus sellele, et alati ei pea arenema, ei ole vaja pidevalt muutuda, seada uusi sihte. Ta soovitab paigal püsida ja jääda iseendaks. Miks on asjade üle nurisemine pigem hea, kuidas keskendumine negatiivsele võib meid aidata? Üsna intrigeerivad küsimused- tasub lugeda ning natuke sellel teemal ka ise mõtiskleda.

Tagasisidest edasisideni.

Joe Hirsch. 2018.

Raamat, mis räägib põhjalikult tagasiside ja edasiside andmisest ning sellest, kuidas inimesele jätta see tunne, mis aitab teda tema tegemistes edasi. Selle asemel, et hinnata inimesi mineviku järgi, mida nad on teinud aidatakse edasisidega vaadata tulevikku ja näga potentsiaali. Autor toob väga palju näiteid ning igaüks saab sealt soovitusi edasiside tõhusamaks rakendamiseks nii juhitmises kui ka meeskonnatöös.

Leadership in the Age of Personalization. Why Standardization Fails in the Age of “Me”.

Glenn Llopis. Jim Eber. 2019.

Üks hea raamat, mis paneb mõtlema selle üle, miks on nüüd viimane aeg hakata oma seniseid praktikaid ümber hindama. Muutused ühiskonnas sunnivad seni kehtinud paradigmasid ja mõttemustreid ümber hindama. Isiksus, individuaalsus, unikaalsus on need, mis muudavad tegelikkuses organisatsioonid edukaks. Autor toob väga otse välja selle, et kuidas hakata märkama inimest ja lõpetada strandardiseemine. Lase lahti! On autori soovitus.

Jõud. Kuidas luua vabadusest ja vastutusest kantud töökultuur.

Patty McCord. 2019

Patty McCord, endine Netflixi personalijuht on pannud kirja kõik selle, mida iga personalijuht peaks lugema. Tema eesmärk oli luua organisatsioon, mis saavutab kiirelt head tulemused. Ta murrab oma raamatus mitmeid mõttemalle juhtimisest ja läheneb paljudele asjadele üsna uudsel viisil. Mulle hästi meeldis see, et tema toob välja kõik selle, kuidas kaotada ettevõttest kõikvõimalikud reeglid ja protseduurid, millega me igapäevaselt võitleme. Läbi oma kogemuse kirjeldab ta, et see on võimalik. Inimesed on täiskasvanud ja oskavad ka ise mõelda ning tegutseda. Soovitan lugeda just nendel, kes jumaldavad kõike kirja panna ja reguleerida. Saab ka vastupidi.

Miks me magame. Une ja unenägude vägi.

Matthew Walker. 2018

See raamat muutis reaalselt minu arusaama unest ja selle olulisusest . Kui varem olin ma arvamusel, et 5-6 tunnine uni on üsna piisav ning kui nädala sees magan vähem ja nädalavahetusel magan järgi, siis see raamat kummutas kõik minu senised arusaamad. Järgi magada ei saa! Une olulisus tervisele, produktiivsusele on oluline. Raamatu autor, kes on neuroteadlane ja uneuurija kirjeldab tuginedes uuringutele, kuidas ainult une kvaliteeti kasvatades saame parandada nii vaimset kui ka füüsilist tervist. Raamatus käsitleb ta une kvaliteedi seost alkoholiga, kofeiiniga ning sellega, milline on sinu kronotüüp ja kuidas seda saab enda produktiivsuse kasvatamisel arvesse võtta.

See üks asi. Erakordsete tulemuste taga peitub üllatavalt lihtne tõde.

Gary Keller. Jay Papasan. 2018

Raamat, mis on oma lihtsuses aitab endal paika panna selle ühe asja, mille poole liikuda ja olla produktiivne nii inimesena, edukas meeskonnana või organisatsioonina. Pidev rööprähklemine ei ole jätkusuutlik. Tehes kõiki asju, ei tee sa tegelikult mitte midagi maksimaalselt. Autor annab väga selged juhised, kuidas saavutada erakordseid tulemusi ning kuidas leida “See üks asi”, mille külge end kinnitada. “Ole nagu postmark- püsi sama asja küljes, kuni oled jõudnud sihtpunkti” Josh Billings. Oleviku eesmärgi püstitamise harjutus väärib läbi tegemist. Raamat, mis aitab seada selget sihti. Seda ühte sihti!

Suurelt mõtlemise maagia.

David J.Schwartz. 2015

Unistamine ja suurelt mõtlemine on olnud minu lahutamatu kaaslane. Usk on väga suur jõud. See raamat aitab oma nutikate meetodite, tehnikate ja ideedega mõelda suurelt ning annab soovitusi kuidas oma suured unistused vormida tegelikus elus saavutatavaks. Autori poolt lihtsalt kirjeldatud näited ja soovitused panevad mõtlema enda elu peale ja seeläbi hakata mõtlema, et kas on midagi, mida ma veel saaksin muuta ja ette võtta, et oma tegevustes olla edukas ning jõuda sinna, kus tagasi vaadates saaksin tõdeda, et see oligi see, mida ma tahtsin saavutada.

Miks peaks keegi siin töötama? Mida on tarvis selleks, et luua suurepärane organisatsioon?

Rob Goffee. Gareth Jones. 2016

See raamat oli minu laula G4S-is töötamise ajal ning andis palju inspiratsiooni mõtlemaks, et ka suures organisatsioonis saab ja tuleb luua inimestele sobiv ning vastuvõetav keskkond. Raamat paneb nägema rohkem seda poolt, kus inimesed, keda sa tööle värbad peaksid kohanema sinu kui ettevõtte reeglitega vaid pigem vastupidi – sina organisatsioonina pead muutuma selleks, et olla atraktiivne. Juhtide eesmärk on luua keskkond, mis soodustab inimeste arengut. Oluline on lasta inimestel olla nemad ise. Arvesta nende eripäradega. Autor annab soovitusi ja suuniseid kõikide nende dielmmade lahendamiseks.

5 põhjust, miks meeskonnad ei toimi.

Patric Lencioni. 2002

Raamat, mis on minu kaasteeline olnud juba aastast 2003, kui ma veel Elionis töötasin. Autor suudab väga lihtsalt ja mõjuvalt tuua välja eduka meeskonna toimivuse alustala- usaldus. Läbi toreda reaalse loo toob autor välja konkreetse metoodika, kuidas teada milline on sinu meeskonna usalduse tase ning millised on need praktilised viisid, kuidas usaldust meeskonnas kasvatada. Hea lugemine ja mis veel kõige tähtsam, praktiliselt rakendatav igas meeskonnas. Oleme selle ka omal nahal meeskonnas ära proovinud.

Rasked kõnelused. Kuidas ebamugavaid vestlusi endale ja teistele kergemaks teha.

Douglas Stone. Bruce Patton. Sheila Heen. 2002

Kui on vaja läbi viia mõni keerukas jutuajamine või kui mõnel juhil on olnud keerukaid vestlusi oma töötajatega, siis see raamat on olnud minu suur abimees. Ühe eduka jutuajamise eelduseks on alati hea ettevalmistus. Raamat aitab väga hästi keerukad vestlused ettevalmistada ning läbi mõelda. Kuidas teha vestlused selliselt, et mõlemad pooled oleksid võimalikult rahul jutuajamisega. Väga konkreetsed näited, selged soovitused ja tõeliselt praktiline raamat.

Täideviimise 4Distipliini.

Sean Covey. Chris McChesney. Jim Huling. 2020

See on ka minu üks lemmik raamatutest, sest õige strateegia ja selle edukas eelluvimine on äri mõttes eluliselt oluline. Strateegia loomine on protsess millesse enamik ettevõtteid panustab palju aega. Kuid kumb on keerulisem, kas luua strateegiat või strateegia elluviimine? Metoodika, mida autorid selles raamatus lahti kirjutavad on heaks abiks nii strateegia fookuse paika saamisel kui ka selle edukal elluviimisel. Autorid toovad välja, mis asi on metsikult tähtis eesmärk ning miks see on oluline? Tuuakse oma omapoolne vaade- millised on mineviku mõõdikud ning millised prgognoosivad mõõdikud? Raamatus on palju soovitusi, mida oma meeskonnas ette võtta ning kuidas saavutada parimad tulemused.

Leia oma “Miks”.

Simon Sinek. 2017

Autorina Simon Sinek on üks minu vaieldamatu lemmik, kelle sulest on päris mitu head raamatut, rääkimata tema esinemistest erinevate auditooriumite ees. Selle raamatu võtsin ma taaskord kätte, kui asusime enda äri käivitama ja uut brändi looma. Ettevõtte loomisel on väga oluline küsida endalt “Miks?” Miks me seda teeme? Sama küsimust on hea küsida ka siis kui alustada näiteks ettevõttes mingi uue projektiga või kasvõi uue strateegia loomisel. Raamatu autor annab palju juhtnööre, kuidas leida nii iseenda kui ka oma ettevõtte MIKS. Väga lihtne lugemine ja raamat on abiks hea tööriistana.

Leadership Unchained. Defy Conventional Wisdom for Breafthrough Performance.

Sara Canaday 2020

Selle raamatu lugemisega tulid minu ellu sellised terminid nagu strateegiline paus; “Stop doing list”, vähem on rohkem, innovatsioon tuleb siis kui sa teed strateegilise pausi jne. Autor käsitleb meie tänapäevaseid juhtimisviise ja tegutsemist teise vaatenurga alt. Ta keskendub juhtimisele inimlikust vaatenurgast ning annab väga konkreetsed soovitused juhi isiku arengu kaudu. Tema soovitused juhile on väga konkreetsed: igapäevane rabelemine ei vii eesmärgini, vaid viib stressi kasvamiseni; innovatsioon tuleb ainult strateegilisest pausist. Kui pausi ei ole, siis innovatsiooni ei tule. Me teeme tihti asju oma harjumustest neid teha. Võtta tuleb uus suund. Avatus, ehedus, autentsus on need märksõnad, mis seal raamatus mitmel korral jutuks tulevad. Põnev ja teistlaadi raamat.

Töö ruulib! Pilguheit Google’i sisemusse muudab teie elu ja töö.

Laszlo Bock 2015

Veel üks personalijuhi poolt kirjutatud raamat, mida iga personalijuht ja ka juht võiks läbi lugeda. Autor toob oma raamatus välja väga palju häid praktikaid, mis on toonud edu ja aidanud organisatsioonil liikuda parimate äritulemuste suunal. Kõikide praktikate juurde on toodud ka mõõdikud ning tulemused. Raamat annab mõtteainet igaühele just kultuuri muutmiseks ning anda võimalus inimestele olla iseseisev vastutaja ja tulemuste elluviija.

Läbipaistev juht.

David Taylor 2003

Üks vanemaid juhtimisraamatuid, mida ma endiselt aegaajalt sirvin ning mõne mõtte sealt kas juhtimisse või koolitusse kaasa võtan. Läbipaistev juht räägib peamiselt inimlikust juhtimisest. Võetakse lahti juhi olemus ning pannaks mõtlema, mis on need sinu enda tugevused, mis teevad sinust läbipaistva juhi ning paneb sügavalt analüüsima ennast juhina. Autori poolt väga olulised teemad on abiks just iseendaks jäämisel, sest see aitab saavutada parimaid tulemusi.

Employer Brand Management. Practical Lessons from the World’s Leading Employers.

Richard Mosley 2016

Tööandja bränding on täna tõusnud taaskord jälle fookusesse. Esimene kord, kui see teema oli väga aktuaalne, oli aastatel 2006-2007. See on raamat, mis annab tööandja brändingust kogu vajaliku ülevaate. Tööandja bränd loob ettevõttele väärtust Kuidas? Sellele leiab vastuse raamatust. Autor oma raamatus toonud väga palju praktilisi näiteid ning töövahendid, kuidas luua brändi, kuidas seda juhtida, kuidas leida sihtgrupid ning kuidas hinnata ja mõõta tulemuslikkust.

Sõda talentide pärast.

Ed Michaels. Helen Handfield-Jones.Beth Axerod. 2006

Jällegi üks raamat, mis on ilmunud rohkem kui 10 aastat tagasi. Sel ajal lõi see raamat laineid. Nüüd on see taaskord hea võtta sirvimiseks ja leida mõtteid tänases tõõjõuru olukorras eristumiseks. Küll aga väärtuspakkumine, kliendile suunatud mõtteviis ning tulemuskeskne organisatsioonikultuur on ka tänapäeval olulised teemad. Talendijuhitimise süsteemidest lugedes tasub küll tuua kogu see info tänapäeva konteksti ning vaadata seda kriitilise pilguga.

Designing Brand Identity.

Alina Wheeler. 2018

Raamat, mis minu lauale sattus brändi loomise ja EMBA lõputöö kirjutamise käigus. Autor on väga oskuslikult ja lihtsal viisil toonud välja olulise, mida on hea teada brändi loomisel ning juhtimisel alustades strateegiast lõpetades tarbija brändiväärtuse loomisega. Ta võtab raamatus lahti kõik brändi etapid, illusteerib rohkete näidetega sh. visuaalsete näidetega. Oma lähenemises toob ta välja “Brand Touchpoint” ehk brändi puutepunkti mõiste. Alina Wheeleri poolt välja toodud metoodikast saab täpsemalt lugeda ka minu blogist “Mida on hea teada brändi loomisest?”

Mõjustamise psühholoogia.

Robert B. Cialdini. 2001

Üks hea ja mõnus klassika, mida aegajalt on jälle hea sirvida ja mõtteid ammutada. Seda raamatut tsiteeritakse ja soovitatakse ikka väga tihti. Raamat, mis avab reklaami mõju tagamaid ning annab väga palju teadmisi, kuidas mõjustamise psühholoogiat meie peal oskuslikult kasutatakse. Hästi faktidel põhinev lugemine, mis aitab lahti mõtestada nii mõnedki käitumise viisid.

Ettevõtte loov arendamine. Katkematu uuendamise DNA.

Gary P.Pisano. 2020

Raamat kindlasti lugemiseks kõikidele neile, kes plaanivad muutusi ellu viia ja midagi teistmoodi teha. Autor räägib lahti väga oskuslikult uuenduste elluviisi strateegiast alates kuni selleni, kuidas neid uuenduse ellu viia. Väga toredasti tuuakse välja idufirmade ja suurettevõtete erisused uuenduste kontestist tulenevalt. Kas kõike seda, mis põnevat toimub idufirmas on võimalik ellu rakednada ka suurettevõttes? Sellele ja ka pajudele analoogsetele küsimustele leiab sellest põnevast raamatust vastused.

Millal. Täpse ajastamise teadus.

Daniel H. Pink 2018

Aeg. Õige aja leidmine. Õigel ajal õiges kohas olemine. Aja kogemine. Kõik need teemad ja palju veel on selles raamatus vaatluse all. Raamatus on teadustulemustele tuginedes mitemid soovitusi oma aja edukamaks suunamiseks. Autor annab konkreetseid juhtnööre, kuidas oma elu ka tänasel kiirel ja muutuval ajal vähekenegi kvaliteetsemaks muuta.

Juhtimise müstika. Käsiraamat inimestega töötamiseks.

Manfred Kets De Vries. 2002

Seda raamatut võib küll nimetada ilmselt juhtiise piibliks ning ilmselt kõige enam tsiteeritavaks juhitmisraamatuks. Raamatusse on kokku põimitud nii püshholoogia, juhi kui liidri käitumise ning sinna juurde suur hulk iseseisvaid harjutusi, mida ise enda juhi tegevuse kontekstis analüüsida. Raamat on vahelduva eduga taaskord hea ette võtta ning oma juhikäitmine läbi analüüsida. Kindlasti hea lugemine ka algajale juhile.

Designing Your Work Life.

Bill Burnett. Dave Evans 2020

See raamat jõudis minuni soovituse kaudu ning pean ütlema, et see on mõnus lugemine koos konkreetsete soovitustega tööelu ja töökogemuse muutmiseks disainmõtlemise kaudu. Autorid annavad töövahendid tööelu rikastamiseks, ümberkujundamiseks, visualiseerimiseks ning toovad sisse märksõnad: uudishimu, teadlikkus, jutuvestmine. Läbi kogu raamatu saad vaadata enda tööelu teise pilgu läbi- disaineri pilgu läbi.


%d bloggers like this: