Kas Exit intervjuu võib asendada rahulolu uuringu?

Exit intervjuu, töökoha vahetuse vestlus, lahkumisintervjuu- heal lapsel mitu nime või sellel lapsel pole siiski väga head nime. Exit interjuu inglise keeles kõlab hästi aga eesti keeles lahkumisintervjuu väga hea nimetus ei ole. Olenemata nimest, on see siiski oluline teema nii tööandja brändingu vaatenurgast kui ka organisatsiooni sisemise kultuuri arendamise seisukohast.

Mis on exit intervjuu eesmärk?

Exit intervjuu peamine roll on muuta ettevõttest lahkuv töötaja ettevõtte saadikuks ning saada ettevõtte arenguks olulist informatsiooni. Kui seda teha oskuslikult, saab väga palju infot nii juhtimise, töökultuuri, töökorralduse jmt kohta. Ehk sisuliselt saab lahkuvate töötajate käest heal juhul kätte kogu sama informatsiooni (süstematiseerides ja analüüsides), mida kogutakse rahulolu uuringu küsitlustega.

Me teame kõik väga hästi, et kui inimene jagab positiivset kogemust, siis räägib ta seda vähemalt kolmele oma tuttavale. Samas, kui tal saab negatiivse kogemuse osaliseks, kuulevad sellest kindlasti 10+ inimest ning üldjuhul vürtsitatakse seda kogemust erinevate emotsionaalsete hinnangutega. Siit saab ka vastuse, miks on oluline, et iga lahkuv töötaja võiks end tunda eelkõige inimesena ja lahkuda ettevõttest tundega, et temast on olenemata kõigest lugu peetud.

Iga exit intervjuu annab päris palju informatsiooni ettevõtte siseelu korraldamise, töökultuuri, juhtimispraktikate, meeskonnatöö jm kohta. Personaliosakonnad saavad suurel hulgal sisendit, mida tasuks muuta. Kogu info süstematiseerimine ja analüüsimine annab pildi, milliste muutuste elluviimine kõige enam mõjub ettevõtte eesmärkide saavutamist, organisatsiooni kultuuri ning tööandja brändingut.

Exit intervjuud viiakse läbi konkreetse eesmärgiga. Siin on peamised nendest (F.Wilson):

  • Konstruktiivse tagasiside saamine ja andmine
  • Informatsiooni kogumine ettevõtte juhtkonna ja juhtide tegevusele
  • Tööandja mainekujundus (tööandja bränding)
  • Saada aru peamistest personaliga seotud teemadest
  • Koguda informatsiooni konkurentide poolt pakutava ja nende tegevuse kohta
  • Selgitada välja arengukohad orgnisatsioonis
  • Õppida töötajate vaatenurkadest
  • Saada aru emotsionaalsest olukorrast meeskonnas ja organisatsioonis

Kui ettevõttest lahkuvate töötajatega tehakse jutuajamised, mis toovad välja nii arengukohad kui ka positiivsed aspektid, siis on personaliosakonnal piisavalt infot oma ettevõtte sisekultuuri arendamiseks. Ettevõttest lahkuv töötaja tagasiside toob välja need kohad, kus on võimalus organisatsiooni paremaks muuta. Küll aga peab siinkohal tooma välja selle, et alati ei tasu kõike 100% tõena võtta. Kriitiline meel ja filtreerimise oskus on alati abiks.

Näpunäited eduka exit intervjuu läbiviimiseks.

Leia põhjus üles Kontekst on väga oluline mõistmaks, miks keegi lahkub. Põhjused võivad olla erinevad, kuid jutuajamise läbiviija roll on panna see kokku üheks tervikuks ning mõista kogu konteksti. Iga üksikpõhjus ei pruugi infot anda, kuid mingi mustri tekkimine loob selge arusaama.

Ära asu lahkuva töötajaga vastasseisu – Ära kunagi vastandu töötajale, ükskõik kui hirmsaid asju ta räägib. Mida enam suudad vältida vastandumist, seda kasulikum intervjuu on ja seda rohkem saad sellest õppida. Isegi kui sind valdab tunne, et asjad ei ole tegelikkuses nii, nagu töötaja räägib, siis see ei ole koht, kus asuda lahkuvale töötajale vastanduma. Oluline on olla kuulaja rollis ja teha omad järeldused.

Vaata asja mõlema seisukohalt –Igal inimesel on asjade kohta oma arvamus ja kogemused. Kõike, mida lahkuv töötaja räägib, ei pea võtma tõena. Proovi mõista inimest ja tema arvamust ning seisukohta. Kuula, tähelda ja loo kontekst!

Mida teha Exit intervjuust saadava tagasisidega?

Tee plaan, tegutse selle järgi ja mõõda tulemust ning mõju organisatsioonile!

Kuidas viia läbi edukaid Exit intervjuusid, kuidas saadud infot diplomaatiliselt, kuid samas ettevõttele kasulikult jagada ning mis saab plaani tegemisest edasi… saad teada minu koolitusel.

Leave a Reply

%d bloggers like this: