Vastutuse võtmisest

Pikk personalijuhtimise kogemus on tihti tõstatanud teemaks vastutuse võtmise ja seda just juhtimise vaatenurgast. Mis on vastutus? Miks osad juhid võtavad vastutust ja teised jälle mitte? Miks vastutamine on meeskonnale tähtis?

Võtame vastutamise ja vastutuse teema natuke rohkem lahti. Vikipeedia defineerib vastutuse alljärgnevalt: Vastutus on tagajärgede kandmine oma tegude või tegemata jätmiste eest. Vastutuse võtmine või andmine tähendab teadmist, et tegevust hinnatakse ja hinnangu tulemusel on moraalsed või materiaalsed tagajärjed (hüved, positsioon) inimesele või organisatsioonile, mida inimene esindab.

Vastutamine enda tegude ja teiste eest eeldab sisemist südikust, küpsust ja enesekindlust. Inimene, kes pole küps ja julge, ei ole võimeline võtma vastutust ei enda tegude ega ka meeskonna eest.

Proovin vaadata vastutuse teemat just eelkõige juhtimise kontekstis ning aru saada, mida tähendab vastutuse võtmine, kui sa oled juht, kui sa oled meeskonna eestvedaja ja sinu poole vaatavad nii sinu meeskonna liikmed, kui ka teised kõrvalmeeskonnad ja vahel ka kogu organisatsioon.

Oleme ausad- vastutuse võtmine ei ole lihtne. See on tihti seotud väärtustega ja isiklike arusaamadega. See on seotud sellega, mida sa pead õigeks ning mida valeks, see on seotud sellega, mida sa julged teha ja mida mitte. See on seotud sellega, kui enesekindel sa oled ning kui põhimõttekindel sa oled. Paraku juhtimise kontekstis on üsna sageli näha olukordi, kus vastutuse võtmine ei ole lihtne.

Miks peaksid juhid võtma vastutust?

Vastutus juhina tähendab, et tead, kuidas reageerida olukordadele küpselt ja professionaalselt, olles samal ajal suuteline täitma sulle püstitatud eesmärke. Vastutustundlikul juhil on kohustus pühenduda konkreetsele eesmärgile või järgida teatud reegleid. Vastutustundlik juht on alati valmis seisma teiste eest ja vajadusel teisi aitama. Kui juht võtab järjekindlalt vastutuse oma tegude eest, näitab see usaldusväärsust just siis, kui asjad lähevad raskeks. Vastutustundlikud juhid üldjuhul teavad, kuidas reageerida. Nad on eeskujuks, nende peale võib igat tüüpi olukordades ja stsenaariumides loota ning nad ei karda teha raskeid ja keerulisi otsuseid, isegi siis, kui nad ise selles olukorras ei võida. Juhina sa ei oota, et teised teeksid midagi, vaid võtad ise ohjad enda kätte.

Miks meil on vahel nii keeruline võtta vastutust?

On olemas sotsiaalsed normid, väljakujunenud tavad ja arusaamad. Need on nii ühiskonnas, organisatsioonis ja ka meeskonnas. On neid juhte, kes lepivad sellega, mis on olnud ja lähevad sellega kaasa, kuid on ka neid, kes julgevad välja öelda oma arvamuse, tuues uue vaatenurga, viies sisse muutusi ning võttes sellega vastutuse enda sõnade ja tegude eest.

Hea liider võtab vastutuse ja julgeb seista nii enda kui ka meeskonna arvamuste eest, ta julgeb võtta vastutust enda sõnade ja tegude eest. Kui peaks juhtuma nii, et asjad ei suju nagu loodetud, siis edukas liider vastutab ja julgeb tunnistada enda eksimust, tunnistab vigu, vabandab, õpib kogemusest ning seeläbi võtab ka vastutuse.

Kõige hullem, mida ma oma kogemuses näinud olen, on juhina vastutuse mittevõtmine. See väljendub juhtide passiivsuses, tahtes mitte midagi muuta, teha asju turvaliselt, enda heaolu arvestades ning sotsiaalselt soovitaval viisin ja kohandudes olukorraga. Kas juhina on selline käitumine aktepteeritav? Tegelikult mitte. Juht peab olema see, kes võtab vastutuse ning uuringute järgi ootavad üle 80% meeskonnaliikmeid just seda, et juht võtaks vastutuse ja oleks eestvedaja. Juhina sa vastutad oma meeskonna ja selle edu ning tulemuslikkuse eest.

Teine teema, mida ma tihti märkan, on vastutuse võtmine õnnestumise ja ebaõnnestusmiste eest. Ei saa olla nii, et kui meeskond ebaõnnestub, siis meeskond on süüdi. Alati vastutab juht! Mulle isiklikult meeldib ütlus: ” Head juhid võtavad vastutuse ega süüdista kunagi” Kõik on valmis au endale võtma, kui asjad lähevad hästi. Ometi on üsna sagedased juhud need, kus näitakse näpuga teistele, kui asjad lähevad halvasti. Süüdistada on lihtne. Halvad juhid süüdistavad üsna sageli kedagi või midagi. Kuid süüdistamine on ebaproduktiivne ja kahjulik. Tõeline vastutuse võtmine loob võimaluse uuendusteks ja väärtuste loomiseks. Nii, et ärge süüdistage. Võtke vastutus!

Loe juurde: Taking Responsibility Is The Highest Mark Of Great Leaders; Kuidas “nügida” organisatsioonikultuuri muutust?

Leave a Reply

%d