Mikrojuhtimine kui lõks iseendale ja meeskonnale!

Mikrojuhtimine on juhtimise viis, kus juht jälgib ja kontrollib oma töötajate tööd liiga sageli, liiga palju ning kipub tegema isegi otsuseid ja tegevusi töötajate eest ära. Sedalaadi juhtimisstiili puhul tuleb mängu usaldamise puudumine, soov oma ideid ja oskusi näidata ning kõrgendatud vajadusega pidevalt sekkuda otsustusprotsessidesse.

Mikrojuhid annavad üldjuhul teada, kuidas tuleks midagi teha, nad jälgivad pidevalt edusamme ning sekkuvad sageli, et veenduda, kas asjad liiguvad ikka vastavalt nende soovidele.

Mikrojuhtimine on ka soov ise liiga tihti ise “käed külge panna”

Mikrojuhtimisel võib kohata versiooni, kus otseselt ei väljendu see kontrolli omamises, kuivõrd soovis ise minna ja käed külge panna. Soov ise olla nö. rohujuure tasandil. Iseenesest ei ole selles ju ka midagi halba, kuid juhtimise tasemete mõttes peaksid kõik juhid jääma siiski endale seatud rolli tasemele. Ehk kui tegemist on tippjuhiga, siis tema vastutada on strateegiline juhtimine. Tippjuhina pead sa olema üldjuhul kursis, mida sinu ettevõtte inimesed teevad, kuid see ei tähenda, et sa peaksid kõikide asjadega ise kättpidi juures olema. Rolli ootus on oluline märksõna- igal tasandi juhilt oodatakse vastavalt tema rolliootuse kohast käitumist.

Tara Kinney, Co-Founder & CEO

Viimasel aja on näha, et mitmed juhid tunnevad justkui uhkust selle üle, et nad on mikrojuhid. Nad tahavad olla kaasatud, teada kõike kõigest ja loomulikult rutata kõiki probleeme ise kohe ka kiirelt ära lahendama. Kõige kurvem selle asja juures on see, et need samad juhid näevad seda tõelise juhi tunnusena.

Soov kõikides asjades kaasa lüüa ja tahe kontrollida, võib viia meeskonnaliikmete demotiveerimiseni, loovuse vähenemiseni ja algatusvõime puudumiseni, töötajates võib tekkida õpitud abitus ning inimesed võivad hakata end tundma alahinnatuna.

Mikrojuhtimine viib nii meeskonna kui ka juhi läbipõlemiseni

Vaadates asja ka mikrojuhtimist harrastava juhi enda vaatenurgast. Mikrojuhtimine võib viia ka läbipõlemiseni, sest nad muutuvad ülekoormatuks vajaduse tõttu pidevalt jälgida ja sekkuda oma töötajate töösse.

Mikrojuhid on sageli perfektsionistid, kes soovivad, et nende meeskonna töö ja tulemused oleksid laitmatud. Saksamaa Marburgi Philippsi ülikooli psühholoogide Emily Kleszewski ja Kathleen Otto uuringud näitasid, et perfektsionism on peamine stressi ja läbipõlemise põhjus töökohal – nii perfektsionisti kui ka teda ümbritsevate inimeste jaoks.

See tekitab palju pettunud, ületöötanud meeskonnaliikmeid, kes ootavad, et te neile endiselt ütleksite, mida teha, teades, et nende töö ei ole kunagi piisavalt hea.

Samuti näitab Collinsi ja Collinsi uuring, et mikrojuhitud meeskonnad kogevad läbipõlemist kolm korda tõenäolisemalt. Veelgi hullem on see, et kui olete ise mikrojuht, ohustab teid tõenäoliselt ka läbipõlemine. Kui teie meeskond kasvab, ei saa te kõike kontrollida. Ja kui teie töökoormus suureneb, langeb teie töö kvaliteet, sest kogu teie meeskond sõltub teist liiga palju.

Mikrojuhtimine kahjustab usaldust ja moraali

Trinity Solutionsi läbiviidud uuringus, mis avaldati Harry Chambersi raamatus mikrojuhtimise kohta My Way or the Highway ütles 85 protsenti osalejatest, et mikrojuhid mõjutasid nende moraali negatiivselt. Autor Muriel Maignan Wilkins selgitab allolevas tabelis (Harvard Business Review), kuidas mikrojuhid võivad sageli öelda asju, mis tekitavad nende meeskonnas tunde, et neid ei saa usaldada.

Mikrojuhtimine hübriidtöö maailmas

Kuidas avaldub mikrojuhtimine tänapäevases hübriidtöö maailmas? Hübriidtöö meeskonnaga näeb mikrojuhtimine välja sageli pikkade koosolekutega, kus tihti räägib ainult juht. Ta küsib ülesannete staatust ja annab pärast töö lõpetamist tagasisidet, keskendudes peamiselt nendele asjadele, mida kõike tuleks veel teha ja kuidas võiks kõike teha. Iga otsus tehakse ülalt alla ja seda peaks täitma juhi määratud tempos ja ajaks. Ilmselgelt ei tekita selline olukord muud, kui töötajates usaldamatuse tunnet ja õpitud abitust.

Mikrojuht “räägib” ja keskendub küsimusele “Kuidas?”. Liider “küsib” ja selgitab “Miks?”. Mikrojuht soovib teie tööd omada ja annab tagasisidet liiga hilja. Liider soovib, et te omaksite tööd ja annab teile pidevalt sisendit” 2023 Walt Rakowich

“You must be interested in finding the best way, not in having your own way.” 

– John Wooden, 10-time NCAA Men’s Basketball Champion as coach of the UCLA Bruins

Kuidas teada, kas ma ise olen mikrojuht või mitte? Siinkohal on abiks nende kolme küsimuse küsimine ja neile ka ausalt vastamine:

  • Kas teie kinnisideeks on olla pidevalt kursis, kuidas teie meeskond oma ülesandeid täidab?
  • Kas kardate delegeerida ja vaatate kõik ise üle?
  • Kas avastate end pidevalt oma meeskonnaliikmete vigu parandamas?

    Kui vastus nendele kolmele küsimusele on jaatav, olete tõenäoliselt mikrojuht!

Allikad: LightHouse Blog, Harvard Business Review

Loe ka: Kas usaldus meeskonnas on ainult hea läbisaamine?

One thought on “Mikrojuhtimine kui lõks iseendale ja meeskonnale!

Leave a Reply

%d