8 soovitust alustavale juhile

Viimasel ajal on õnnestunud koolitada väga palju just alustavaid juhte. Juhid on olnud erinevad: päris algajad ja noored, spetsialisti kogemusega tugevad tegijad oma valdkonnas või lausa tippjuhtimise tasemel juhid, kes soovivad veel paremad juhid olla. Kõik teemad juhtidega arutades on aga üsna sarnased. Jagan enda kogemusest lähtuvalt 8 peamist soovitust alustavale juhile:

  • Esimene küsimus, millele võiks iga alustav juht vastuse leida: Milline juht sa oled ja milline on sinu juhtimisstiil? Ei ole olemas ühest vastet sellele, milline on hea ja edukas juht- liider. Igal inimesel on oma juhtimisstiil tulenevalt tema isiksusest. Oluline on enda jaoks see selgeks mõelda, milline juht just sina tahad olla ning mis on sinu tugevused ja arengukohad juhina. Enda kasuks tuleks pöörata kindlasti tugevused, sest need tulevad meil hästi välja ja annavad paremad võimalused õnnestumiseks ning eduelamuseks. Kindlasti tuleb tegeleda ka arengukohtadega, kuid eelkõige on hea kujundada oma juhtimisstiil just tugevustele toetudes. Kellegi teise moodi olemine ei ole lahendus. Kui sa veel ei tea, mis sinu tugevad küljed on, siis üks hea võimalus seda teda saada on teha läbi CliftonStrengths test, mille leiad siit. Järgmine samm on ka oma meeskonnale enda juhtimisstiilist, väärtustest, ootustest, juhtimispõhimõtetest teada anda. Selgita inimestele, mis sulle juhina korda läheb, kuidas sa töötad, mida sa oma meeskonnalt ootad, mis sulle meeskonnatöös meeldib, mis sind kurvastab jne. Sellised asjad läbi rääkides on edaspdi lihtsam meeskonnaga ühist “hingamist” leida.
  • Kaardista enda ülesanded ja mõtle läbi millega sa tegelikkuses igapäevaselt tegeled. Üsna sageli liikudes spetsialistist juhi rolli jätkatakse spetsialistile omaste ülesannete täitmist. Need ülesanded on tuttavad, neid osatakse ja teatakse kõiki nüansse. Isegi kui seda võiks teha keegi meeskonnast, ollakse juhina vahel varmad neid ülesandeid ise enda peale võtma, sest nii on kiirem, nii on kindlam. Ütlust “kui ma ise ära teen, siis tean, et on tehtud” on kuulda üsna sageli. See aga ei ole juhi roll, teha oma meeskonnaliikmete eest töö ära. Juhi roll on juhendada, suunata, anda võimalus. Mõtle läbi need tegevused, mida sinult juhina selles rollis oodatakse ning proovi minimeerida nende ülesannete hulka, mis käivad spetsialisti kohustuste juurde. Õpi delegeerima! Delegeerimine ei ole aga sama, mis ebameeldivate kohustuste üle andmine kellelegi teisele. Mida kõrgema taseme juht sa oled, seda enam pead sa vaatama, et sa ei “sukelduksdetailidega tegelemise lõksu ehk “mikromanageerimisse“. Sellega võtad sa ära inimeste võime vastutada, tekitad tunde, et sa ei usalda oma inimesi ning lõpuks on sellega kiirelt kaasnev ka sinu töötajate õpitud abitus. Iga taseme juhil on oma roll ja oma vastutus.

Õpi delegeerima!

  • Pea alati meeles- millistest väärtustest sa lähtud? Väärtused mängivad juhi töös väga olulist rolli. Need on otsuste aluseks ning aitavad luua arusaama, mis on sinu jaoks õige ja vale. Väärtuste järgi valitakse meeskonnaliikmeid ja väärtuste järgi valivad tihti inimesed ka seda, millise juhiga ollakse valmis koos töötama ja millisega mitte. Ole ise enda käitumisega teistele eeskujuks, sest inimesed jälgivad seda, kuidas sa käitud. Kui sa midagi sõnades väljendad, siis sinu teod peavad sinu sõnadele vastama. Vastasel korral riskid sa sellega, et sind enam ei usuta ja sa kaotad oma austuse juhina. Väärtuste teadvustamine kogu meeskonnale aitab sind kui juhti paremini mõista ning avab võimaluse paremaks koostööks. Inimesed valivad oma meeskonna ja töökoha üsna sageli väärtuste ja juhi järgi. Töö võib meeldida, kui aga väärtushinnangud ei ühti, siis head koostööd sellest ei tule.
  • Ole aus ja avatud. Loo õhkkond, kus sinu meeskonnaliikmed julgeksid ja tahaksid sinuga oma rõõme ning muresid jagada. Sellise õhkkonna loomisel pead sa aga alustama alati iseendast ning tegema ise esimesed sammud. Ikka niipidi, et ise enne ja alles seejärel hakkavad meeskonnaliikmed sinu eeskuju järgima. Tihti ei saa rääkida kõiki asju, kuid alati saad sa ausalt öelda, mida sa võid rääkida ja mida hetkel mitte. Oluline on teadmine, et sa oled oma inimestega aus ning siiras. Tasub meeles pidada: “Meeskond läheb oma juhi nägu“. Juhi käitumine on nakkav ning see levib kogu meeskonnale. Need, kellele juhi käitumine ei sobi- lahkuvad varem või hiljem!

Tunne, et sind usaldatakse, on võimas!

Stephen M.R. Covey
  • Loo meeskonnakultuur, kus on usalduslik õhkkond, mis inspireerib inimesi! Üks minu isiklikke lemmikuid usalduse teemal on Stephen M. R. Covey kelle sulest on mitu head raamatut sellel teemal ning viimane nendest Trust and Inspire” . See selgitab väga hästi, miks ilma usaldusliku õhkkonna loomiseta ei saavuta head meeskonnatööd ning mis vahe on motiveerimisel ja inspireerimisel. Loo kultuur, mis inspireerib inimesi. Soovitan kuulata sel teemal ka Podcasti ning Youtube videointervjuud. Palju räägitakse, et juht peab inimesi motiveerima, kuid oluline ei ole niivõrd motiveerimine, kuivõrd inspireerimine. Loo õhkkond, mis inspireerib meeskonnaliikmeid, tekita nendes igapäevaselt tunne, et nad tahaksid anda endast maksimumi ja tunneksid sinu meeskonnaliikmeks olemisest rõõmu. Usaldatud olla on inimeste jaoks kõige suurem inspiratsiooni allikas! Tunne, et sind usaldatakse on võimas! Juhid peavad õppima inimesi usaldama. Kui juhid ei usalda oma töötajaid, siis töötajad ei usalda ka juhte. Täna on inimestel palju valikuid ja võimalusi ning üha enam tekib inimestel küsimus: “Millise juhiga ma tahaksin koos töötada? Kuidas see juht mind inspireerib ja mida mulle annab?”
  • Tunne oma inimesi. On oluline tunda oma meeskonnaliikmeid, teada nende ootusi, tulevikuplaane, isiklikke teemasid jne. (ei pea liiga palju teadma, kuid oluline on, et suudaksid oma inimesi mõista). Inimeste tundmine aitab luua usaldust.

Küsi, küsi, küsi!

  • Kuula ja küsi. Juhina sa ilmselgelt tead paljusid asja ja sul on palju ideid ning mõtteid. Hea juht küsib. Hea juht küsib rohkem küsimusi, kui ütleb ette. Lase inimestel endil rääkida, lase neil leida viisid ülesannete lahendamiseks, lase neil leida viisid töö tegemiseks. Ära mikromanageeri ja ära juhi üle. Täiskasvanud inimesed suudavad üldjuhul ise välja nuputada lahendused ning õige suunamise korral saavutada ka tulemused. Sinu kui juhi asi ei ole ette õelda, mida ja kuidas peab tegema, vaid anda suunis leidmaks lahendus.
  • Ära mine kohe meeskonda vahetama. Üks suurim viga mida ma tihti uute juhtide puhul näinud olen, on kiire meeskonna liikmete väljavahetamine. Alati ei ole see mõistlik. Sinu ülesanne on juhina anda inimesele võimalus, suunata ja juhendada. Leida viis, mis avab inimese potentsiaali. Kui sa seda aga oled proovinud oled ja näed, et koostöö siiski ei laabu, siis tasub teha otsus. Üks koht, kus järeleandmisi juhina teha ei tohiks on väärtuste vastuolu. Kui töötaja väärtused ei vasta meeskonna väärtustele ja kui selle järgi käitumine kahjustab meeskonna suhteid ja sisekliimat. Siis peab otsus olema kiire. Vastasel korral võib tabada sind see, et lahkuvad tublid meeskonnaliikmed.

Stephen M. R. Covey
2022

Loe juurde ka blogist: Kas juhtimine on lihtne või keeruline?
Juht- kas sina tead milliseid emotsioone sa oma inimestes tekitad?

Loe lisa: Advice for new leaders in your first 100 days.
Eight Tips For New Leaders To Get Established.

Leave a Reply

%d bloggers like this: