Kaastundlik juhtimine-üks võimsamaid juhtimise tööriistu.

Tänapäeva juhtimine nõuab palju enamat kui töökorralduse tagamine, eesmärkide saavutamine või töötaja motiveerituse ja rahulolu tõstmine. Viimasel ajal hakatud rääkima kaastundlikust juhtimisest. Avame natuke tagamaid, mis on kaastundlik juhtimine ja kuidas see mõjutab organisatsiooni tulemuslikkust.

Juhtidena peame me tänapäeval mõtlema palju rohkem selle peale, millisel moel me oma inimestega käitume ja millist juhtimisstiili viljeleme. Juhtimise viisid, mis tuginevad käskudele ja keeldudele enam ei tööta. Juhid, kes ei hooli ega mõista oma inimesi ei ole enam töötajate silmis head juhid. Uus põlvkond ootab teistsugust juhtimist.

Sümpaatia, empaatia ja kaastunne

Kaastundlikud juhid praktiseerivad tööl vastavalt olukorrale sümpaatiat, empaaatiat ja kaastunnet.

Sümpaatia (kreeka k. sõnadest syn “koos” ja pathos “tunne”) all mõistetakse meeldivust – kui keegi või miski tundub sümpaatne siis see tähendab, et see keegi või miski meeldib. Empaatia on võime tajuda teiste emotsioonetundmusitundeid ja vajadusi. Kaastunne on inimese võime tunda kaasa teise inimese valuleina ja kannatuste suhtes (Vikipeedia.ee).

Forbes. Definitions of sympathy, empathy and compassion.
COMPASSIONATE LEADERS CIRCLE

Kaastundlik juhtimine on keskendunud nii üksikisiku kui ka meeskonna vajadustele. On väga hästi öeldud, et kaastundlik juht omab oskust kasutada oma pead ja südant inimeste inspireerimiseks ja mõjutamiseks, et nad saaksid omakorda teisi inspireerida ja mõjutada.

Kaastundlikud juhid oskavad inspireerida inimesi nende isikliku arengu teekonnal, mõistavad, et keegi pole täiuslik, kuid samas näevad inimestes potentsiaali ja aitavad neil täita nende endi unistusi.

Varem peeti kaastunnet nõrkuseks – kaastundlikud inimeste ja eriti juhtide kohta öeldi, et nad on “pehmed”. Nüüd aga peavad juhid kohtlema oma meeskondi ettevaatlikult ja lahkelt, et aidata neil nii indiviididena kui ka meeskonnana edu saavutada. Seda sama on näha ka organisatsioonides, kus on tööl mitmeid põlvkondi. Juhtidel, kes on oma peamise juhtimiskogemuse omandanud aastakümneid tagasi on raske mõista teistmoodi juhtimisvõtteid ning endiselt levib arvamus, et juht peab olema see, kes ütleb kuidas teha, kontrollib, kehtestab reeglid, kiidab ja karistab ehk piits ja präänik- nagu tavatseti öelda. Noorem generatsioon aga ootab juhilt hoopis inspireerimist ning juhid, kes suudavad kaastundlikult käituda ja olla inspireerijateks leiavad inimeste seas suuremat heakskiitu. Kui vanem generatsioon veel lepib sellega, kui juht ei ole kaastundlik, siis nooremale generatsioonile on see isegi vastuvõetamatu.

Kaastundlikul juhil on oskus kasutada oma pead ja südant inimeste inspireerimiseks ja mõjutamiseks, et nad saaksid omakorda teisi inspireerida ja mõjutada.

Forbes.

Kuidas käituvad kaastundlikud juhid?

Kaastundlikud juhid tunnevad oma kolleegidele kaasa ja püüavad mõista nende väljakutseid, nad on pühendunud teiste toetamisele tööalaste väljakutsetega toimetulekul ja nad on altid kaasa elama ja positiivselt edule reageerima. Kaastundlikud juhid on keskendunud sellele, et võimaldada neil, keda nad juhivad, olla oma töös tulemuslikud ja edukad. Ehk sisuliselt tähendab see seda, et juht on oma inimeste jaoks olemas ja toetab teda tema teekonnal.

Kaastunne on üks võimsamaid meie käsutuses olevaid juhtimise tööriistu. Kaastundlikust juhtimisstiilist saame aru läbi selle, et juht märkab kui inimesel on raske, kui miski teeb haiget, märkab seda, mis inimest rõõmustab, mis on põnev või valmistab talle pettumust. Ehk sisuliselt on kaastundliku juhi üks olulisemaid tugevusi märkamine ja kaastunde väljendamine nii positiivses kui ka keerulises olukorras.

Kaastunne on tööga rahulolu ja motivatsiooni jaoks hädavajalik

Hiljutised uuringud on näidanud, et kaastunne on tulemuslikkuse ja hea töökeskkonna oluline aspekt. Kaastunde näitamine juhtide, kolleegide ja töötajate vastu on tööga rahulolu ja motivatsiooni jaoks hädavajalik. Kaastundlikud juhid suudavad luua turvalise keskkonna, kus nende meeskondi julgustatakse näitama haavatavust ning samuti kaastunnet teiste suhtes. See, kui töötaja tunneb end turvaliselt parandab tootlikkust, töötajate moraali ja pühendumust.

Uuringud on välja toonud, et töötajad, kes tunnetavad oma kolleegide ja juhtide poolt empaatiat ning tuge, pingutavad rohkem organisatsiooni eesmärkide nimel. Ja samuti vastupidi, kui töötajaid koheldakse halvasti, kaotavad nad lõpuks motivatsiooni ja kannatab tulemuslikkus.

Harward Business Review tõi 2018 aastal välja, et 91% küsitletud juhtidest väitsid, et kaastunne on juhtimise jaoks väga oluline ning 80% väitsid, et tahavad oma kaastunnet suurendada, kuid ei tea, kuidas.

Kuidas olla kaastundlik juht?

  1. Märka olukordi, küsi inimeselt selle kohta ehk tunne huvi. Kuula ja väärtusta inimese tundeid.
  2. Toeta inimest tema arengus, ole talle avatud suhtluspartner ja innusta võtma uusi väljakutseid, julgusta saavutama ja too välja inimese tugevusi.
  3. Anna võimalus, isegi kui sulle tundub, et ta ei pruugi sellega hakkama saada. Sinu toetusest sõltub väga palju. Juhi usk inimesse võib vahel imet teha.
  4. Ole olemas- kuula rohkem ja räägi vähem!
  5. Näita üles lahkust, kui inimesed jagavad muresid, raskusi või tagasilööke. Ära proovi kohe olukordi parandada või probleeme lahendada. Esita küsimusi, mis aitavad inimesel endal vaadelda olukorda teise nurga alt.

Kaastundlik juhtimine ei ole muud, kui töökeskkonna loomine, kus töötajad tunnevad end turvaliselt ja väärtustatuna. Kaastunde ja austuse kultuur organisatsioonis aitab aga paremini mõista igat inimest ning iga inimese unikaalsust. Iga unikaalne inimene, kes tunneb end organisatsioonis väärtuslikuna annab tagasi suure panuse organisatsiooni edukusse.

Kasutatud allikad: What Is Compassionate Leadership?
Compassionate Leadership: Why Putting Your Employees Well Being and Mental Health Is Vital to Long-Term Business Success.
Create (Better) Culture: Start With Compassionate Leadership


Leave a Reply

%d bloggers like this: