Väärtuste elluviimise ABC

Väärtuste üle arutlemine, nende kaasajastamine ja elluviimine on muutnud pea iga organisatsiooni oluliseks tegevuseks. Organisatsiooni arenedes puutume esmalt kokku küsimusega- millise on praegu meie väärtused, millest me otsuste tegemisel lähtume?

Väärtused aitavad korraldada igapäevaelu ning viia ellu just neid strateegilisi eesmärke, mida ettevõte on endale seadnud. Väärtused “kutsuvad” organisatsiooni inimesi, keda me sinna ootame ning tänu väärtustele on võimalik teha teadlikke personaliotsuseid. Väärtuste roll on suurem, kui me seda tihti arvame.

Lugedes Nikolaus Dimitriadis & Alexandros Psychogios raamatut Neuroscience for Leaders”. leidsin lihtsa ABC juhise, mida igal juhul silmas pidada, kui hakata väärtusi uuendama.

Väärtuste elluviimise ABC

AMõjuvõim ja autoriteet. Organisatsiooni väärtusi viiakse ellu ja rakendatakse alati ülalt-alla- kõrgema võimuga ametikohtadelt madala võimuga ametikohtadele, mitte vastupidi. Selle põhjuseks on asjaolu, et hierarhias madalamal asuvate inimeste aju kopeerib ja jäljendab alateadlikult nende inimeste tegelikku käitumist, kellel on rohkem mõjuvõimu.

B- Väärtuste tähtsus ja väärtuste toimivus. Organisatsioonid peavad perioodiliselt mõõtma oma liikmete väärtuste staatust ja väärtuste püsimist. Kaks peamist mõõdetavat muutujat on iga väärtuse tähtsus ja iga väärtuse toimivus. See tähendab, et me peame mõõtma iga väärtuse võimalikku mõju meie ettevõttele (väärtuse tähtsust) ja seda, kui palju iga väärtus juhib tegelikku käitumist ettevõttes (väärtuse toimivus).

C- Järjepidevus. Väärtuste loomist ei tohi kasutada ainult sisemiseks brändikujunduseks ja kena brändiloo loomiseks. Iga väärtus peab olema integreeritud kõikidesse organisatsiooni protsessidesse ja protseduuridesse. See tagab väärtuste elluviimise, luues vajalikud käitumisharjumused.

Seega, kampaania korras ühekordselt väärtustega tegelemine on küll hea algus, kuid kui tahaplaanile jäävad süsteemid, protsessid, struktuur, protseduurid ja muu töökorraldus, siis võib juhtuda, et väärtused oodataval kujul organisatsioonis elama ei hakka. Kõik see aga eeldab järjepidevat tegelemist ja iga muudatusega seose loomist ettevõtte väärtustega. Kõik hakkab peale käitumiste muutumisest ning käitumist saavad muuta ainult need inimesed ise, kes selles organisatsioonis töötavad.

Loe ka: Kuidas “nügida” organisatsioonikultuuri muutust?

Leave a Reply

%d bloggers like this: