Juhtimise paradigma muutus. 6 mõttekohta!

Juhtimise mõttekoht

24.09.20 toimus virtuaalkonverents “Täiskäigul tulevikutöö maailma”, kus tõin välja kuus mõttekohta, mida iga juht ja personalijuht võiksid silmas pidada kiirelt muutuval, ebakindlal ja ebamäärasel ajal.

Mõttekoht 1: Traditsioonilise ja uue ajastu juhtimise risttee. Vaata oma põhimõtted üle. Need juhtimispõhimõtted, paradigmad ja mudelid, mis tõid meid siia, ei pruugi meid enam edasi aidata. Leia see, mis töötab ja lase lahti sellest, mis ei tööta. Esile kerkivad organisatsioonides psühooloogia, holistiline mõtteviis, empaatia ja vaimne tervis. Rohkem, kui kunagi varem tuleb pöörata tähelepanu inimese vaimsele tervisele. Ärevus, üksindus, eraldatus, vähene kuuluvus jmt tekitab stressi, ebakindlust ja hirmu. Need on teemad, mis tõusetuvad fookusesse.

Mõttekoht 2: Vaata otsa oma protseduuridele, reeglitele, kokkulepetele. Kas neid on vaja? Millised need peaksid olema? Oleme ausad, keegi ei jaksa tänapäeval enam lugeda 5-6 leheküljelisi dokumente. Kõik see mis sobis seni, ei pruugi enam sobida edasi! Ei ole vaja produtseerida dokemente, vaid olla nutikas muude lahendustes.

Mõttekoht 3: Andmete sõltuvus. Uuringud, faktid, elektroonsed küsitlused, keskmised näitajad. Need kõik on loomulikult olulised. Uuri numbrite taha. Mis inimestega tegelikult toimub? Räägi inimesega, kaasa inimesi, ürita tunnetada tegelikku õhkkonda, tegelikke muresid, tegelikku kultuuri. Organisatsioonikultuuri ei saa väljendada ainult numbrites. Siia juurde on vaja inimeste päris lugusid ja päris emotsioone. Päris lugude kätte saamiseks tuleb minna inimeste sekka.

„Parim aeg puu istutamiseks oli 20 aastat tagasi … Järgmine parim aeg on praegu”.

Hiina vanasõna
Virtuaalkonverents “Täiskäigul tulevikutöö maailma!” 24.09.2020

Mõttekoht 4: Pideva rabelemise müüt- tee rohkem, saavutad rohkem! Korralik lõks kuhu me langeme. Ilma strateegilise mõttepausita ei teki innovatsiooni. Keerulises ja kiires maailmas tegeleme me impulsiivselt, mitte strateegiliselt. Vahel tuleb teadlikult aeg maha võtta ja nüüd on see aeg, kus öelda nii endale kui ka oma ettevõttele- Mõtleme korraks! Vahel on millegi mitte tegemine palju kasulikum, kui koguaeg millegi tegemine.

Mõttekoht 5: Kohanemisvõime muutub üheks olulisemaks kompetentsiks uute töötajate värbamisel ja hindamisel. Mida kohenemisvõimelisem on inimene, seda kergemini suudab ta muutustega kaasa tulla. Kohanemisvõime on õpitav! Loe täpsemalt kohanemisvõime ehk AQ kohta siit.

Asjad, mis ka järgmise 50 aasta jooksul ei muutu!

Mõttekoht 6: On mõned asjad, mis meie elust ei kao mitte kunagi. Ka järgmised 50 aastat tunnevad inimesed endiselt huvi tuleviku vastu ja igatsevad taga minevikku “olid head ajad”. Mitte kuskile ei kao ootus ja vajadus tunnustuse ning austuse järele.

Vaatamata virtuaalsetele töökohtadele ei kao inimese loomusest kunagi ootus füüsiliste objektide ega reaalsete kohtumiste järele. Inimestele jääb alles vahetute kogemuste ootus. Inimene on sotsiaalne olend ja kuulumine on ka tulevikus oluline. On vaja ainult meie nutikust, et leida need õiged viisid, kuidas seda korraldada.

Ja lõpetuseks- elu mõtte otsingud ning hirm ja ängistus jäävad tunnetena samuti püsima. Need on teemad, mida ei saa ka töös inimestega kuidagi ignoreerida, toimugu maailmas siis ükskõik milline kaos. /Richard Watson 2010/

Juhtimise paradigma muutus on paratamatu. Meil tuleb igal juhul sellega kaasa minna. Loe veel juurde VUCA maailma olulistest tähelepanekutest.

Allikad:
Sara Canaday. Leadership Unchained. 2019
Deliotte Insights. 2019. Leadership for the 21st century: The intersection of the traditional and the new.

One thought on “Juhtimise paradigma muutus. 6 mõttekohta!

Leave a Reply

%d